ico

Campus D'Hek Landen

U bent hier: Home

M-ICT project op Campus D’Hek

Erasmus+ is een nieuw EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, dat in januari 2014 van start is gegaan. Dit programma heeft als doel het verbeteren van de vaardigheden en inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt en het moderniseren van onderwijs, beroepsopleidingen en jongerenwerk. Dank zij dit project zullen meer dan 4 miljoen inwoners van de Europese unie financiële steun ontvangen om in het buitenland te kunnen studeren, een opleiding te volgen, te werken of vrijwilligerswerk te doen. Zodra wij op de hoogte waren van het feit dat de Europese Commissie een oproep had gelanceerd om voorstellen in te dienen, heeft een werkgroep van onze Campus in samenwerking met onze regioadviseur van GO! centraal een projectaanvraag geschreven: het M-ICT project Net voor de zomervakantie van 2014 kregen we het goede nieuws dat onze projectaanvraag met glans werd goedgekeurd: we ontvangen het op twee na grootste budget van Vlaanderen om de volgende twee schooljaren ons project uit te werken. De diversiteit van onze schoolpopulatie enerzijds en de invoering van het M-Decreet anderzijds vragen een vernieuwend en aangepast onderwijsbeleid met flexibele leertrajecten. Met het M-ICT project willen we deze flexibele leertrajecten verder uitbouwen en willen we de invoering van het M-decreet faciliteren op school. Ons schoolmanagement staat hierbij voor de uitdaging om haar visie op onderwijs aan te passen aan de onderwijsvernieuwingen in Vlaanderen zonder aan de onderwijskwaliteit te raken. Onze leraren hebben ondersteuning nodig om inzicht te verwerven in vernieuwende differentiatietechnieken. In ons M-ICT project hebben we aandacht voor deze twee aspecten: de directie volgt opleidingen op managementsniveau en leerkrachten kunnen opleidingen volgen om hun technische vaardigheden te ontwikkelen zodat ict beter kan ingezet worden als middel tot differentiatie. Het M-ICT projectplan maakt het ons mogelijk om deel te nemen aan verschillende internationale cursussen en aan een ICT beurs. Tijdens het schooljaar 2014-2015 sloot de eerste activiteit, ‘Leading schools into the future’ in november 2014 vooral aan bij de vragen om visieontwikkeling van het managementteam. Tijdens de cursus ‘Finnish lessons for European school’ in januari 2015 hopen wij inzicht te verwerven in de effectiviteit van de Finse onderwijsmethodiek, de ICT-integratie en het projectmatig onderwijs voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Eveneens in januari 2015 zal de ‘Bett-beurs’ inspiratie en nieuwe ideeën bieden over de nieuwste e-learning en onderwijsstrategieën en tegemoet komen aan de nood aan kennis van nieuwe ICT-tools. In april 2015 staat de ‘Taccle 2-cursus’ op het programma. Dit programma richt zich vooral tot leraren die het moeilijk hebben om ICT –ideeën en toepassingen te implementeren in hun vakgebied. Als vierde cursus zal ‘Education for tomorrow’ in mei 2015 dan weer vooral inspelen op de noden van het managementteam en de doelstelling om alle medespelers te overtuigen van de noodzaak van onderwijsvernieuwing. Tijdens het schooljaar 2015-2016 zal ‘Taccle2’ in april vooral ingezet worden om leraren die niet behoren tot het kernteam en die niet ICT-minded zijn, te overtuigen van de mogelijkheden van ICT-integratie en hun visie hierop te verbreden en te verankeren. Tot slot willen we in maart 2016 met behulp van de cursus ‘Inclusive learning using I-pads and tablets’ inzichten verwerven in de wijze waarop we met nieuwe media de communicatie en zelfexpressie van leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften kunnen ondersteunen. M-ICT is een project dat door zijn internationale context een horizonverruiming is voor zowel het management- als het lerarenteam. De verworven kennis en vaardigheden zullen op termijn een kwaliteitsvol ICT-geïntegreerd onderwijs opleveren dat de groeiende mix aan onderwijsbehoeften en flexibele leertrajecten probleemloos zal opvangen.

 

 

 

 

Show Comments