Teambuilding eerstejaars 2017

Op 1 september 2017 zijn onze eerstejaars gestart in een nieuwe school en in een nieuwe klas. Wij vinden het belangrijk dat alle eerstejaars elkaar beter leren kennen en samen een groep vormen. Daarom organiseerden we op vrijdag 29 september 2017 een leuke teambuilding in domein Bokrijk. In de voormiddag stonden enkele workshops op het programma. In de namiddag was er een leuke zoektocht doorheen het domein. Met een heerlijk zonnetje erbij was het een zeer geslaagde dag!

Teambuilding derdejaars 2017

Op 1 september 2017 zijn onze derdejaars gestart in een nieuwe school of in nieuw samengestelde klassen en misschien zelfs met nog niet gekende medeleerlingen. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen van dit leerjaar elkaar leren kennen en samen een groep vormen. Daarom werkten wij aan teambuilding en organiseerden we op vrijdag 29 september 2017 voor onze leerlingen een doezoektocht in de wijde schoolomgeving. Een klasgroep staat voor heel wat uitdagingen en heeft er dus alle baat bij dat de klasgenoten aan één zeel trekken, geëngageerd zijn en het gevoel hebben dat ze erbij horen. Een teambuilding kan dan ook de banden tussen de leerlingen versterken en hun teamgeest een boost geven.

Biotoopstudie 2017

Naar jaarlijkse gewoonte gingen de leerlingen van het tweede jaar de laatste vrijdag van september op biotoopstudie naar Domein Nieuwenhoven bij Sint-Truiden.

Tijdens de voormiddag voerden we een bosbiotoopstudie uit. De leerlingen voerden allerlei onderzoeken uit om een goede vergelijking te kunnen maken tussen een naaldbos en een loofbos. Het microklimaat, de begroeiing, het bosbeheer, de bodem, de bodemdieren, het ontstaan van de bossen, … werden onder de loep genomen. De resultaten worden de komende weken verwerkt en besproken tijdens de lessen natuurwetenschappen of PAV.

Na de middag stond er een heuse boszoektocht op het programma. In groepjes gingen de leerlingen op zoek naar letters in het bos om zo op het einde van hun tocht tot 2 vogelsoorten te komen die we in Nieuwenhoven aantreffen.

Ook dit jaar kunnen we spreken van een geslaagde en leerrijke biotoopstudie.