Top Team bedrijfsspel

De leerlingen van 5 en 6 economie-moderne talen namen samen met de leerlingen van het Atheneum Tienen deel aan het Top Team bedrijfsspel. Deze bedrijfssimulatie staat voor spelend leren ondernemen. De deelnemers worden tijdens het bedrijfsspel in groepen verdeeld en elke groep leidt een eigen onderneming.

De leerlingen van 5 economie-moderne talen behaalde een eervolle tweede plaats.

 

Stel je kandidaat voor de nieuwe raad van bestuur van Scholengroep 11

 • Draag jij het pedagogisch project van het GO! een warm hart toe?
 • Voel jij er veel voor om mee te beslissen over specifieke beleidsaspecten van een scholengroep Leuven-Tienen-Landen?
 • Ben jij vanuit jouw (bedrijfs)expertise bereid tot het aanreiken van verfrissende ideeën op vlak van algemeen management, personeel, financiën of infrastructuur?
 • Wil jij je engageren om mee te werken aan en te beslissen over het optimaliseren van een scholengroep?

Dan hebben we jouw kandidatuur nodig! 

Wat doet zo’n raad van bestuur? Wie maakt deel uit van een raad van bestuur? 

De bevoegdheden en samenstelling van zo’n raad van bestuur kan je terugvinden via de GO-website : http://pro.g-o.be/over-go/go-organisatiestructuur/raden-van-bestuur/stel-je-kandidaat

Kan iedereen zich kandidaat stellen? 

Het GO! wil dat de samenleving, in al haar aspecten, in zijn bestuursstructuren weerspiegeld wordt. Dus ook in de nieuwe raden van bestuur. In principe kan elke meerderjarige kandideren.

Wat is de timing? 

 • Maandag 23 oktober 2017: de uiterlijke datum voor het indienen van jouw kandidatuur indien je wil deelnemen aan de rechtstreekse verkiezingen.
 • Zondag 18 februari 2018: de uiterlijke datum voor het indienen van jouw kandidatuur indien je verkozen wenst te worden via coöptatie.
 • Zondag 1 april 2018: de aanstelling van de nieuwe raden is voltrokken. De nieuwe raden nemen hun bevoegdheden op voor de volgende vier jaar.
 • Een gedetailleerd tijdspad van de verkiezingen in 2017-2018 je via bovenstaande website GO!

Hoe stel je je kandidaat? 

 • stap 1: je gaat na of je in aanmerking kan komen voor deelname.
 • stap 2: Je leest het kiesreglement.
 • stap 3: Je vult het formulier KRVB 1 in om deel te nemen aan de rechtstreekse verkiezing.
 • stap 4: je bezorgt dit formulier ten laatste op 23 oktober 2017 samen met je motivatie aan de voorzitter van het kiesbureau van de scholengroep uit jouw regio.
 • stap 5: ben je kandidaat voor verkiezing via coöptatie neem dan vóór 18 februari 2018 contact op met het college van directeurs. Het college van directeurs stelt immers zelf deze kandidatenlijst op. Het college behoudt de vrijheid om voor te dragen wie ze zelf wil.

Alles op een rijtje 

In het kiesreglement vind je de volledige kiesprocedure. Deze is bepaald door de Raad van het GO! (artikel 21, §3 van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs) en kan je ook opvragen bij de directie van de school.

Mondiale dag

De leerlingen van het 1ste jaar maakten tijdens de mondiale dag een uitstapje naar Heusden-Zolder. De eerste halte was de mijnsite. Onze gids vertelde hoe migranten werden tewerkgesteld in onze steenkoolmijnen. We waren onder de indruk van het gevaarlijke en zware werk dat ze moesten uitoefenen. Nog gevaarlijker was de schachtlift die de mijnwerkers diep onder de grond bracht.
Voor ons volgende bezoekje moesten we even onze schoenen uitdoen. In de Turkse Selimiye moskee werden we gastvrij ontvangen en leerden we over de vijf pijlers van de Islam. De lunch was ook typisch Turks, Kebab! In de namiddag werden we rondgeleid in de Turkse wijk, de migrantenwoningen en de Turkse winkeltjes. Het was een ontdekkingsreis om al die exotische smaken, snoepjes, gebakjes en ander lekkers te leren kennen!