ico

Inschrijven

U bent hier: Home » Inschrijven

Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019 kan vanaf donderdag 1 maart 2018.

Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 kan vanaf vrijdag 1 maart 2019.
Infoavond voor ouders en leerlingen: vrijdag 15/03/2019 om 18u en om 20u. We geven tijdens de infoavond wat meer uitleg bij de visie en schoolwerking. Voor de kinderen zijn er workshops. Nadien is er gelegenheid om in te schrijven.
Breng een bezoekje aan de klaslokalen tijdens onze open deur op vrijdag 26/04/2019 van 18u tot 21.30u.

Meebrengen bij inschrijving:

● identiteitskaart of sis-kaart van de leerling;
● MS: getuigschrift BaO, het rapport van de vorige school en eventueel de BaSo-fiche;
● KA: reeds behaalde getuigschriften en het rapport van de vorige school.

Om in onze school ingeschreven te worden, dien je te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Binnen het raam van de reglementaire toelatings- en overgangsvoorwaarden dient er in bepaalde gevallen een beroep te worden gedaan op de toelatingsklassenraad.

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de hele duur van zijn/haar schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere school kiest.

Maximumcapaciteit 2018-2019:

Een inschrijving kan geweigerd worden wanneer de maximumcapaciteit is bereikt:
● 1ste leerjaar van de 1ste graad A-stroom: maximum 108 leerlingen
● 1ste leerjaar van de 1ste graad B-stroom: maximum 22 leerlingen

● vestigingsplaats TintelStroom
- 1ste leerjaar van de 1ste graad: maximum 20 leerlingen
- 2de leerjaar van de 1ste graad: maximum 20 leerlingen

● 2de graad voeding-verzorging: maximum 22 leerlingen per leerjaar
● 1ste leerjaar van de 3de graad verzorging: maximum 22 leerlingen
● 2de leerjaar van de 3de graad verzorging: maximum 22 leerlingen
● in elk leerjaar van de 2de graad van de studierichtingen bouw, basismechania, elektromechanica (1ste leerjaar van de 2de graad), mechanische technieken (2de leerjaar van de 2de graad): maximum 22 leerlingen
● in elk leerjaar van de 3de graad van de studierichtingen ruwbouw, mechanisch onderhoud, mechanische vormgevingstechnieken: maximum 22 leerlingen
● in de specialisatiejaren thuis-­ en bejaardenzorg, industrieel onderhoud en renovatie bouw: maximum 22 leerlingen per specialisatiejaar

Op vrijdag 20/04/2018 werd de maximumcapaciteit in het eerste leerjaar van de eerste graad bereikt. Intussen heeft ons schoolbestuur de capaciteitsverhoging goedgekeurd. Kinderen die werden ingeschreven op de wachtlijst zijn zeker van hun plaats. Daarnaast hebben we zowel in 1 A-stroom als in 1 B-stroom nog enkele beschikbare plaatsen. Wil u uw zoon of dochter nog inschrijven in het eerste middelbaar, wees er dan snel bij!

top
Show Comments