ico

Ons aanbod

U bent hier: Home » Ons aanbod

Op campus D’Hek vindt u een ruim aanbod aan studierichtingen ondergebracht in drie onderwijsvormen: aso, tso en bso.  De basisopties die worden aangeboden in de Middenschool zijn afgestemd op de studierichtingen van het Atheneum zodat een vlotte doorstroming verzekerd is.

Leerlingenoriëntering en studiekeuzebegeleiding

Oriëntering in de Middenschool

In de Middenschool zijn er nog geen onderwijsvormen en studierichtingen. De leerlingen die het zesde leerjaar van de basisschool verlaten, moeten nog niet onmiddellijk een keuze maken. Zij worden geleidelijk georiënteerd via het systeem van de modules (4u per week) in het eerste leerjaar en de basisopties in het tweede leerjaar.
Tijdens de lessen informeren wij leerlingen zo goed mogelijk over de studierichtingen in de volgende leerjaren.
Daarnaast organiseren wij om de twee schooljaren voor alle leerlingen van MS D’Hek het project ‘mijn droomjob’ afwisselend met het project ‘Talenten’.
Met deze projecten willen we leerlingen laten nadenken over hun talenten en capaciteiten en willen we hen een realistisch beeld geven van hun droomberoep. We willen onze leerlingen stimuleren om grondig na te denken over hun studiekeuze.
Aan het eind van het tweede leerjaar krijgen de leerlingen de nodige informatie over de studiekeuze in de tweede en derde graad. Onze leerkrachten maakten hiervoor filmpjes om de leerlingen warm te maken voor de verschillende studierichtingen in het Koninklijk Atheneum.

top

Oriëntering in het Koninklijk Atheneum

Leerlingen van het Koninklijk Atheneum worden bij hun verdere studiekeuze en loopbaanplanning begeleid door leerkrachten, de leerlingenbegeleider en door het CLB.
In de schoolbibliotheek en de polyvalente ruimte vinden ze informatie over studie- en opleidingsmogelijkheden. De leerlingen van het tweede leerjaar van de derde graad brengen jaarlijks een bezoek aan de studieinformatiebeurs (SID-IN), georganiseed door de CLB’s en het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.
Ook leerlingen die een overstap maken naar de arbeidsmarkt worden begeleid en geïnformeerd in samenwerking met de VDAB.

Tweede graad: zelfconceptverheldering en talentontwikkeling

In de tweede graad werken we met de leerlingen rond hun zelfbeeld en hun wereldbeeld: wie ben ik, waar wil ik naartoe, wat weet ik over de (beroepen)wereld en waar zie ik mezelf dan? We werken ook rond hun talenten: welke talenten hebben ze en hoe belangrijk zijn die in het kader van hun studie(keuze)?

Derde graad: een kwaliteitsvol leven

In de derde graad werken we opnieuw rond ‘mijn droomjob’, maar we bekijken die nu in het kader van een kwaliteitsvol leven, de werkelijkheid, eigen talenten en competenties. We werken ook zeer specifiek rond studiekeuze, want onze laatstejaar zouden nu al een duidelijker beeld moeten hebben van wie ze zijn en wat ze willen worden. Voor de leerlingen in het beroepsonderwijs ligt de focus ietwat anders. Zij concentreren zich voornamelijk op de beroepenwereld via jobbeurzen, stages, werkplekleren en ontmoetingen met ervaringsdeskundigen (vaak oud-leerlingen) zoals bouwvakkers, mechaniciens of verzorgers.

top
Show Comments