Teambuilding derdejaars 2017

0

Op 1 september 2017 zijn onze derdejaars gestart in een nieuwe school of in nieuw samengestelde klassen en misschien zelfs met nog niet gekende medeleerlingen. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen van dit leerjaar elkaar leren kennen en samen een groep vormen. Daarom werkten wij aan teambuilding en organiseerden we op vrijdag 29 september 2017 voor onze leerlingen een doezoektocht in de wijde schoolomgeving. Een klasgroep staat voor heel wat uitdagingen en heeft er dus alle baat bij dat de klasgenoten aan één zeel trekken, geëngageerd zijn en het gevoel hebben dat ze erbij horen. Een teambuilding kan dan ook de banden tussen de leerlingen versterken en hun teamgeest een boost geven.

Show Comments

Comments are closed.