D'Hek is mijn plek!

Wenst u uw zoon/dochter in te schrijven bij GO! Campus D’Hek Landen?
Maak telefonisch (011 88 13 74) een afspraak. U kan ons iedere werkdag tussen 8u en 16u (woe. tot 12u) bereiken om een afspraak vast te leggen voor een kennismakingsgesprek.

In de huidige corona tijden moeten we steeds rekening houden met de geldende maatregelen.

Om in onze school ingeschreven te worden, dien je te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Binnen het raam van de reglementaire toelatings- en overgangsvoorwaarden dient er in bepaalde gevallen een beroep te worden gedaan op de toelatingsklassenraad.

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de hele duur van zijn/haar schoolloopbaan. Tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of wanneer er een andere schoolkeuze gemaakt wordt. 

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 kan vanaf 1/03/2021. Wij werken niet met digitale aanmelding maar schrijven leerlingen chronologisch in.

Maximumcapaciteit 2020-2021

Een inschrijving kan geweigerd worden wanneer de maximumcapaciteit is bereikt:

✔ 1ste leerjaar van de 1ste graad A-stroom: maximum 110 leerlingen;
✔ 1ste leerjaar van de 1ste graad B-stroom: maximum 22 leerlingen;
✔ 2de leerjaar B-stroom: maximum 14 leerlingen per optie;
✔ 2de graad en 3de graad TSO en BSO:  maximum 22 leerlingen per leerjaar per studierichting.

Op 5/01/2021 om 12u werd de maximumcapaciteit bereikt in het 2e leerjaar B-stroom optie B (maatschappij en welzijn + economie en organisatie + STEM-technieken). Er kunnen geen nieuwe inschrijvingen meer gerealiseerd worden in deze optie.

Op 12/01/2021 om 9u werd de maximumcapaciteit bereikt in het 1ste leerjaar B-stroom. Er kunnen geen nieuwe inschrijvingen meer gerealiseerd worden in klas 1 B-stroom.

Maximumcapaciteit 2021-2022

Een inschrijving kan geweigerd worden wanneer de maximumcapaciteit is bereikt:

✔ 2de leerjaar B-stroom: maximum 14 leerlingen per optie;
✔ 2de graad en 3de graad TSO en BSO:  maximum 22 leerlingen per leerjaar per studierichting.

Meebrengen bij inschrijving

✔ Identiteitskaart of sis-kaart van de leerling;
✔ Middenschool: getuigschrift BaO, het rapport van de vorige school en eventueel de BaSo-fiche;
✔ Atheneum: reeds behaalde getuigschriften en het rapport van de vorige school.