D'Hek is mijn plek!

D'Hek is mijn plek!

Campus D’Hek is een plek waar jongeren leren en studeren, hun talenten ontwikkelen, vrienden maken…
Wij bieden ieder individu de ruimte om zich volledig te ontplooien en op te groeien tot een kritische en verantwoordelijke burger met een brede kijk op de samenleving.

Met aandacht voor het welzijn en welbevinden van al onze leerlingen werken we aan een schoolomgeving waar er een fijne, ontspannen sfeer heerst en waar er respectvol wordt omgegaan met elkaar. In een open communicatie met leerlingen en ouders maken we van D’Hek een fijne plek.

We bieden aan al onze leerlingen optimale groeikansen en maken ze klaar om vervolgstudies aan te vatten, een beroepsleven uit te bouwen en hun verantwoordelijkheid in de samenleving op te nemen. Onze persoonlijke aanpak en begeleiding maken het mogelijk om voor alle leerlingen een mooi groeipad uit te tekenen. Onze slogan “D’Hek is mijn plek!” bevestigt dat bij ons de leerling centraal staat.

Dit vertaalt zich in ons DNA.
#opencommunicatie #begeleiding #persoonlijkeaanpak #groeikansen

Hier leer je meer!

Wij leven vandaag in een maatschappij in verandering. Om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst moeten we onze leerlingen dan ook op een andere manier voorbereiden.

Op GO! campus D’Hek doen we daarom meer dan enkel kennis overdragen. Wij brengen onze leerlingen de vaardigheden bij die ze nodig hebben in de 21ste eeuw: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, een probleemoplossend vermogen, kritisch denken en de sociale en culturele vaardigheden. Tijdens lessen, (internationale)projecten, geïntegreerde werkperiode’s, mondiale vorming, werkplekleren, stages… worden de vaardigheden die jongeren nodig hebben in de 21ste eeuw aangebracht.

Onze slogan “Hier leer je meer!” bevestigt dat onze doelstelling verder gaat dan enkel  het overdragen van vakinhoudelijke kennis. Door een goede balans tussen kennis, (21ste eeuwse)vaardigheden en attitudes zijn onze leerlingen klaar voor een mooie toekomst.

Dit vertaalt zich in ons DNA.
#21eeuwsevaardigheden #klaarvoordetoekomst #andersleren