D'Hek is mijn plek!

Op GO! campus D’Hek vindt u een ruim aanbod aan studierichtingen ondergebracht in drie finaliteiten: doorstroom (aso), dubbele (tso) en arbeidsmarkt (bso).
De basisopties die worden aangeboden in de Middenschool zijn afgestemd op de studierichtingen van het Atheneum zodat een vlotte doorstroming verzekerd is.

A-stroom

Eerste leerjaar A-stroom

Wanneer je het getuigschrift van het basisonderwijs behaald hebt, start je in het eerste leerjaar A-stroom waar een brede basisvorming wordt aangeboden.

Naast de gekende vakken zie je in de lessentabel van de A-stroom het vak ‘VOW’. Alle leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar A-stroom volgen het vak ‘vakoverschrijdend werk’ en worden ondergedompeld in enkele nieuwe inhouden:

ondernemen en financiën;
technologie 2.0 (leren programmeren) duurzaamheid;
burgerschap;
mediawijs.

In de eerste graad zijn er naast de brede basisvorming ook “keuze-uren”.
In het eerste leerjaar A-stroom heb je de keuze uit 3 opties:

✔ 4u Latijn + 1u klastitularis
2u Latijn + 2u modules + 1u klastitularis
2u modules + 2u remediëren en verdiepen + 1u klastitularis

Tweede leerjaar A-stroom

In het tweede leerjaar A-stroom moet je een basisoptie kiezen.
In GO! middenschool D’Hek kan je kiezen uit onderstaande opties:

✔ maatschappij en welzijn
✔ klassieke talen (Latijn & Grieks)
STEM – technieken
STEM – wetenschappen
economie en organisatie
✔ moderne talen en wetenschappen

B-stroom

Eerste leerjaar B-stroom

Wanneer je het getuigschrift van het basisonderwijs niet behaald hebt, start je in het eerste leerjaar B-stroom. In klas 1B hebben we een specifieke klaswerking en proberen we de leerlingen op hun niveau een geschikt traject aan te bieden.

Je krijgt in de B-stroom een brede algemene vorming. Naast LBV, LO, techniek en artistieke vorming bieden we vanaf het eerste leerjaar zowel Engels als Frans aan. De algemene vakken (Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen) krijg je op een geïntegreerde manier binnen het vak PAV.

Verder zie je in de lessentabel van de B-stroom het vak ‘vakoverschrijdende projecten’. Alle leerlingen van het eerste en tweede leerjaar B-stroom volgen in totaal 3 vakoverschrijdende projecten per schooljaar. In 1B bieden we 3 basisprojecten aan die bijdragen tot de algemene vorming:

safety first (EHBO, verkeerseducatie, veiligheid op de werkplek,…)
the world is mine (mijn plek in de wereld, omgaan met diversiteit,…)
democraSI of NI (burgerschap)

In de eerste graad B-stroom zijn er naast de brede basisvorming ook 5 ‘keuze-uren’.
In het eerste leerjaar B-stroom starten we drie lesdagen met 1u ‘start de dag’. Tijdens dit lesuur organiseert de klasleerkracht een kringmoment, is er aandacht voor het ontplooien van talenten en oefenen we sociaal-relationele competenties. Door een fijne opstart ’s ochtends zorgen we voor een vlot verloop van de dag!
Twee uur per week geven we leerlingen de kans om te remediëren en/of te verdiepen.

Tweede leerjaar B-stroom

In het tweede leerjaar B-stroom moet je een optie kiezen. In GO! middenschool D’Hek zijn er twee mogelijkheden:

optie A: 10u STEM – technieken
optie B: 5u maatschappij en welzijn + 5u economie en organisatie

Finaliteit doorstroom:

economische wetenschappen
Latijn
✔ natuurwetenschappen
humane wetenschappen
moderne talen

Dubbele finaliteit:

elektromechanische technieken
bedrijf en organisatie
maatschappij en welzijn

Finaliteit arbeidsmarkt:

zorg en welzijn
organisatie en logistiek
bouw
elektriciteit

Doorstroom finaliteit:

economie – moderne talen
economie – wiskunde
Latijn – moderne talen
Latijn – wiskunde (7u)
wetenschappen – wiskunde (7u)
humane wetenschappen

Dubbele finaliteit:

elektromechanische technieken
bedrijfsorganisatie
opvoeding en begeleiding

Finaliteit arbeidsmarkt:

basiszorg en ondersteuning
ruwbouw
✔ preventief onderhoud van machines en installaties
onthaal, organisatie en sales

7de specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg
7de specialisatiejaar renovatie bouw
7de specialisatiejaar industrieel onderhoud

Infobrochure en lessentabellen