SODA+

Op Campus D’Hek leer je wel degelijk meer. Naast kennis en vaardigheden zijn voor onze leerlingen in tso (dubbele finaliteit) en bso (finaliteit arbeidsmarkt) de juiste (arbeids)attitudes van essentieel belang wanneer zij op stage gaan en/of later hun plaats innemen op de arbeidsmarkt.

We zetten met het SODA+ project in op Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.
Dankzij dit project krijgen onze jongeren de kans om te groeien in en te werken aan deze attitudes. We rollen het project uit vanaf het derde leerjaar. Na elke schooljaar kunnen de leerlingen een SODA-attest behalen. Wie wat meer tijd nodig heeft om te groeien krijgt die ook. Het is voor onze leerlingen vooral belangrijk om bij het afstuderen een SODA-attest te kunnen voorleggen aan hun potentiële werkgever. Op die manier kunnen ze aantonen dat ze de juiste (arbeids)attitudes hebben verworven om hun stap naar de arbeidsmarkt te zetten.